Református Templom
Túristvándi Vízimalom
Túristvándi Vízimalom
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
Nemzetközi Molnártalálkozó
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
17
jún. 13

A templom melletti, volt református iskola és tanítói lakás közvetlen szomszéd telkén van a kovácsház. Közismert dolog, hogy a nagy magyar író, Móricz Zsigmond ebben a kovácsházban töltötte gyermekkora egy pár évét. Apja vagyoni bukása után került ide anyai nagybátyjához, aki Kende Zsigmond uradalmi kovácsa volt. Itt Istvándiban Jakó Sándor lelkipásztorsága és Farkas Antal tanítósága ideje alatt járta ki az elemi iskola I. és II. osztályát. Ennek adatait őrzi a református egyház levéltárában lévő beíratási napló 1885-86, 1886-87 iskolai évekből. De őrzi emlékét egy márványtábla is, a kovácsház falán, rajta az ismert „móriczi” fogalmazás: „Istvándi volt az én jellemformáló kohóm.”

 

 

Kevesen tudják, hogy a kovácsház sarok részén volt a kovácsműhely. Az ma Római katolikus imaház, tetején fedett harangállvány, kis haranggal. Ez a kis harang a Kende Báró gazdasági udvarán, a ma már lebontott nagy szekérszín tetőzetére volt szerelve s azzal jelezték az ébresztőt, a kéli időt s munkakezdést a cselédség részére. A szekérszint 1946-ban bontották le magán lakások s egyebek építkezésére. Az első, aki megkezdte a legmódosabb gazda Treszka Gusztáv volt, aki a maga 40 holdas birtokához, még ugyanannyit szerzett a bárói birtokból. Nagyapja az 1848-49-es szabadságharc idején az akkori Kende istvándi földbirtokos legénye volt s a Kendétől kapott annyi földet, amennyit akart. A szekérszín helyén ma Károly István házastelke van.