Református Templom
Túristvándi Vízimalom
Túristvándi Vízimalom
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
Nemzetközi Molnártalálkozó
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
Nemzetközi Halászléfőző Verseny
17
jún. 13

A Túristvándiból Tiszakóród –Kölcse felé vezető országút két oldalán elterülő Rókás nevezetű legelő jobb oldalának közepén, az országúttól 17 méterre van. Eredetileg négy őrhalom volt. Kettő a Kende család volt birtokán, kettő a Kölcsei községhez tartozó részen. Ezek közül már csak egy van meg. Az Őrhalom domb átmérője 23 méter, magassága 1 méter 10 centiméter.  1932-ben nyolc tölgyfa volt körülötte. Olyan szájhagyomány is volt róla, hogy az „aradi tizenhárom” emlékezetére, 13 tölgyfát ültetett köré az egyik hazafias Kende. Ezt a fák kora sem igazolja. Rendeltetéséről eltérő szájhagyományok vannak. Egyik szerint az 1848-49 elesett katonákat temették oda. Másik szerint a Rákóczi szabadságharc idején elesetteket. Ez utóbbit is az öreg Nyiri Istvántól hallottam.

 

Az 1950-60-as évek közepe táján, a Nemzeti Múzeum rendelkezése folytán végzett ásatás egyiket sem igazolta. Végignéztem az ásatást. Csak egy jobb lábfej nélküli csontvázat s cserépdarabokat találtak.  Sokkal inkább megfelelő az a szájhagyomány, amit a ma is élő idős Király Lajos vall, hogy a Rákóczi szabadságharc idején, a négy őrhalom katonai megfigyelő pont volt. A Rókás végétől, nevezetesen a Túristvándi-Tiszakóród-Kölcse útelágazódástól Tiszakóród felé 6-800 méterre van a szatmárcsekei határhoz tartozó Deje, régi Tisza meder. Abban az időben itt folyt a parttalan Tisza, melynek sekélyen elterülő vizét a szabadságharc idején gázlóul használtak. /5./ A sűrű erdő takarta az Őrhalmokat. Itt kelt át Rákóczi seregének egyik egysége. 1703-ban Istvándihoz közel is csata zajlott le, / énekes Nyiri István 1936./ mely alkalommal a templomot is találat érte és megsemmisítette a szentségtartó helyét s a falba épített főúri széket.